Veelgestelde vragen

Doe uw online aanvraag hier : http://www.zonder-bank.be/vraag-uw-lening-aan

Wat is een lening op afbetaling?

U hoorde ongetwijfeld al erg veel over lenen en alles wat daarbij komt kijken. Of deze informatie al dan niet correct was, laten we in het midden. Wij schetsen kort voor u een correct beeld over geld lenen en wat het precies inhoudt.
Lenen kan men als volgt eenvoudig samenvatten: een lening is een overeengekomen geldbedrag dat door een financiële instelling verstrekt wordt aan de lener tegen een rentevoet. Deze rentevoet is vast voor de ganse duurtijd in het geval van een lening op afbetaling De lener in kwestie dient het geleende bedrag, met daarbovenop de intrest, terug te betalen. Het terug te betalen bedrag zal dus altijd meer bedragen dan het geleende bedrag. Deze overeenkomst wordt enkel gesloten mits wederzijdse instemming.

Hoe een krediet/lening aanvragen?

U vult een online kredietaanvraag in, eventueel met de telefonische hulp van één van onze medewerkers. Op basis daarvan zal een kredietadviseur naar u komen voor het overhandigen en tekenen van de contracten. Of u komt naar ons kantoor. U krijgt op voohand een secci (zodat u kunt vergelijken met andere kredietverstrekkers), een kopij van de overeenkomst en een aflossingstabel.

Wanneer en hoe moet ik terugbetalen?

U begint een maand na uitbetaling de ontleende som terug te betalen. U kan op 2 manieren het geleende bedrag met daarbovenop de intresten terugbetalen. U kiest ofwel voor een overschrijving ofwel voor een doorlopende opdracht die maandelijks het geld afhoudt.

Hoe kan ik over het geld beschikken?

Het geld wordt op uw rekening gestort, dus u bent vrij te beschikken over uw geld. U mag het dus gebruiken voor het doeleinde dat u voorop stelt.
Waarom zoveel vragen alvorens een krediet toe te kennen?
Alle informatie die u gevraagd wordt (info over uw financiële toestand en eventueel uw financiële verplichtingen), is voor ons van cruciaal belang om te oordelen of u al dan niet een krediet wordt toegekend. Deze informatie wordt daarnaast ook gebruikt om een inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie en onze service aan te passen aan uw persoonlijke noden. Het is dus in het belang van onze klant.

Kan mijn aanvraag geweigerd worden?

Zoals eerder vermeld wordt elke kredietaanvraag grondig onderzocht en moet onze klant aan een aantal criteria voldoen om een lening op afbetaling te verkrijgen. Deze criteria zijn afhankelijk naargelang welk krediet u wenst. Enkele voorbeelden zijn; uw maandelijks inkomen, of u al dan niet vermeld staat op de zwarte lijst enzovoort.

Kan ik als zelfstandige lenen?

Natuurlijk, als onderneming zien wij het als onze missie om de zelfstandigen die een extra duwtje in de rug nodig hebben financieel te steunen. Het spreekt voor zich dat u en uw onderneming aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Interesse? Neem gerust contact op met onze klantendienst. Zij helpen u met veel plezier verder.

Kan ik als werkloze lenen?

Aan een lening raken als werkloze of student kan een hele uitdaging zijn. Aangezien u vaak geen inkomen hebt, wordt de terugbetaling uiterst moeilijk. Het is uiteraard logisch dat je beperkt bent als werkloze of student aangezien de bank graag haar geld wil terugzien; en vooral : we moeten erop toezien dat je niet in de problemen geraakt.
Lenen als werkloze alleenstaande of als student is quasi onmogelijk.

Als u samenwoont met iemand die wel een inkomen heeft, dan kunnen jullie de kredietaanvraag samen doen.
Maar een werkloze of een koppel werklozen kan géén lening krijgen.
Dus : werkloze + pensioen. Of werkloze + partner met invaliditeitsuitkering. Of werkloze met huisgenoot die werkt => doe dan uw aanvraag hier :

Doe uw online aanvraag hier : http://www.zonder-bank.be/vraag-uw-lening-aan

Let op : geld lenen kost ook geld.