Gepensioneerd , eigenaar van uw woning en geld nodig?.

OF : Bel ons op en vraag naar de heer Freddy Masto : 02 / 210.14.99 of 02/210.14.91

Indien uw leningaanvraag bij uw bank geweigerd is, dan kunt u misschien toch bij ons terecht , bij zonder-bank.
Vaak worden leningsaanvragen bij de traditionele banken gewoon geweigerd omdat u of uw familie daar geen (goede) klanten zijn; Vaak ook is het personeel van het bankkantoor niet echt geinteresseerd in gewone, eenvoudige leningen; daarom kunt u misschien wel terecht bij zonder-bank.
Tot slot zullen de gewone banken soms erg streng zijn indien u 60+ bent.

60+ of 70+ of 80+ en EIGENAAR

OF : Bel ons op en vraag naar de heer Freddy Masto : 02 / 210.14.99 of 02/210.14.91

Waarom zou zonder-bank mij wel helpen?

AANVRAAG LENING

Wel , één van de redenen zouden de solvabiliteitsnormen van de banken kunnen zijn. Sinds de kredietcrisis van 2008; moeten de banken aan steeds meer voorwaarden voldoen om leningen en kredieten toe te kennen.
Dit is zo beslist omdat de banken , deposito's van spaarders beheren; hetgeen wij bij zonder-bank niet doen. Wij bij zonder-bank moeten dan ook geen rekening houden met die ratio's.
En vaak kunnen wij voor gepensioneerde eigenaars als u; een oplossing voorstellen die helemaal niets met een gewone lening te maken heeft. Wij zullen u dan geen lening voorstellen; maar een sale-lease-back-formule.

Wij bij zonder-bank zullen; net als de kredietverstrekkers voorzichtig tewerk gaan om u niet in de problemen te brengen. Wel; zullen wij bij zonder-bank meer tijd besteden aan de analyse van uw probleem.

Neem contact met ons :

Wij bij zonder-bank zullen meer moeite doen. Daarom; vul alle gegeven zo goed mogelijk in op het aanvraagformulier; zodat wij goed geïnformeerd zijn

Klik hier helemaal boven op : "vraag uw lening aan".

OF : Of..stuur direkt een email naar : verkoopterughuur-venterelouer@busmail.net

OF : Bel ons op en vraag naar de heer Freddy Masto : 02 / 210.14.99 of 02/210.14.91

AANVRAAG LENING

Let op, geld lenen kost ook geld..

Let op : zonder-bank zal vaak oplossingen voorstellen die geen lening en ook geen krediet betreffen. We denken dan aan een sale-lease-back formule ed.

Lees hier meer : http://www.zonder-bank.be/de_bank_verkoopt_uw_huis_en_niemand_helpt_u

AANVRAAG LENING